menu

Fotogaléria 2022

Školenie zdravotníkov - 17.03.2022

V priestoroch MŠK Novohrad Lučenec sa dňa 17.03.2022 uskutočnilo pravidelné školenie zdravotníkov. V zmysle súťažného poriadku , príslušných noriem a nariadení, musia byť na futbalových stretnutiach dospelých a mládeže kvalifikovaní zdravotníci, aby v prípade potreby mohli poskytnúť základné ošetrenie zranených hráčov, vrátane prvej pomoci pri závažnejších prípadoch. ObFZ Lučenec za týmto účelom organizuje školenie pre nových zdravotníkov a zároveň predlžuje licencie, ktorým sa už skončila platnosť. Na školení pred jarnou sezónou súťažného ročníka 2021/2022 sa zúčastnilo 24 záujemcov, kde prednášku získania teoretických znalostí, ako aj praktických ukážok previedol MUDr. Marián Mózer. Po absolvovaní školenia si všetci účastníci prevzali zdravotné preukazy, ktoré ich po registrácii v ISSF oprávňujú vykonávať funkciu zdravotníka v rámci súťaží ObFZ a SsFZ.