menu

OBFZ LC

Komisie ObFZ

Komisia rozhodcov (KR)

predseda: Miroslav Holas - vedúci obsadzovacieho úseku

mobil: 0915 828 886

mail: kr@obfzlc.sk

mail pre zápisy: zapis@obfzlc.sk

členovia:

 • Peter Budáč - tajomník KR - vedúci úseku DZ  
 • Martin Holas - člen komisie KR, kontrola zápisov R
 • Róbert Forrai - člen komisie KR, kontrola zápisov DZ
 • Filip Mózer - sťažnosti, videá

Športovo technická komisia (ŠTK)

predseda: Mgr. Dušan Zdechovan

mobil: 0905 458 919

mail: stk@obfzlc.sk

členovia:

 • Ing. Ján Havran – podpredseda, vedúci úseku mládeže
 • Mgr. Marián Jačmeník – tajomník
 • Ján Šága - člen

Disciplinárna komisia (DK)

predseda: Ing. Marcel Kubinec

mobil: 0905 359 743

mail: dk@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Stanislav Polomský - tajomník
 • Ervin Menyhert - člen
 • Ing. Ivan Janák - člen

Trénersko metodická komisia (TMK)

predseda: Ing. Jozef Šulaj

mobil: 0903 531 335

mail: obfzlc@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Marián Berky
 • PaedDr. Jozef Mihály

Legislatívno - marketingová komisia (LMK)

predseda: Ing. Marcel Budáč

mobil: 0915 836 600


 

Zdravotná komisia (ZK)

predseda: MUDr. Marian Mózer

členovia:

 • Jana Lapinová

Odvolacia komisia (OK)

predseda: Mgr. Pavel Jánošík

členovia:

 • Branislav Straško – člen
 • Miroslav Sopóci - člen

Revízna komisia (RK)

predseda: Dušan Trčan

členovia:

 • Ing. Peter Michalík - člen
 • Ján Marko - člen

Matričná komisia (MK)

predseda: Štefan Pastorek

členovia:

 • Ing. Ivan Šáli - tajomník