menu

OBFZ LC

Komisie ObFZ

Komisia rozhodcov (KR)

predseda: Miroslav Holas

mobil: 0915 828 886

mail: kr@obfzlc.sk

mail pre zápisy: zapis@obfzlc.sk

členovia:

 • Peter Budáč - ÚR, ŠÚ, tajomník
 • Miroslav Holas - program Talent
 • Róbert Forrai - ÚDZ
 • Ján Budinec
 • Tomáš Dobrocký

Športovo technická komisia (ŠTK)

predseda: Ing. Ivan Ostrihoň

mobil: 0911 920 667

mail: stk@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Marián Jačmeník - tajomník
 • Emil Presperín
 • Ján Marko

Disciplinárna komisia (DK)

predseda: Mgr. Stanislav Polomský

mobil: 0918 448 216

mail: dk@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Stanislav Polomský - tajomník
 • Ervin Menyhert
 • Igor Lapin

 


Komisia mládeže (KM)

predseda: Ing. Ján Havran

mobil: 0915 820 924

mail: km@obfzlc.sk

členovia:

 • Štefan Koprda
 • Branislav Straško

Trénersko metodická komisia (TMK)

predseda: Ing. Jozef Šulaj

mobil: 0903 531 335

mail: obfzlc@obfzlc.sk

členovia:

 • Igor Melicher
 • PaedDr. Jozef Mihály

Legislatívno - marketingová komisia (LMK)

predseda: Ing. Marcel Budáč

mobil: 0915 836 600


 

Zdravotná komisia (ZK)

predseda: MUDr. Marian Mózer

členovia:

 • Jana Lapinová

Odvolacia komisia (OK)

predseda: Mgr. Pavel Jánošík

členovia:

 • Vladimír Cirbus

Revízna komisia (RK)

predseda: Dušan Trčan

členovia:

 • Tibor Virág

Matričná komisia (MK)

predseda: Štefan Pastorek

členovia:

 • Ing. Ivan Šáli - tajomník