menu

OBFZ LC

Komisie ObFZ

Komisia rozhodcov (KR)

predseda: Ing. Marcel Budáč

mobil: 0915 836600

mail: kr@obfzlc.sk

mail pre zápisy: zapis@obfzlc.sk

členovia:

 • Peter Budáč - ÚR, ŠÚ, tajomník
 • Miroslav Holas - program Talent
 • Róbert Forrai - ÚDZ
 • Ján Budinec
 • Roman Markovič
 • Tomáš Dobrocký

Športovo technická komisia (ŠTK)

predseda: Ing. Ivan Ostrihoň

mobil: 0911 920667

mail: stk@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Marián Jačmeník - tajomník
 • Emil Presperín
 • Ján Marko

Disciplinárna komisia (DK)

predseda: Ing. Marcel Kubinec

mobil: 0905 359743

mail: dk@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Stanislav Polomský - tajomník
 • Daniel Starove
 • Ervin Menyhert
 • Igor Lapin

 


Komisia mládeže (KM)

predseda: Ing. Ján Havran

mobil: 0915 820924

mail: km@obfzlc.sk

členovia:

 • Štefan Koprda
 • Branislav Straško

Trénersko metodická komisia (TMK)

predseda: Ing. Jozef Šulaj

mobil: 0903 531335

mail: obfzlc@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Jozef Mihályi
 • Igor Melicher
 • PaedDr. Jozef Mihály

Legislatívno - marketingová komisia (LMK)

predseda: Mgr. Dušan Zdechovan

mobil: 0905 458919


Hospodárska komisia (HK)

predseda : Dušan Trčan


Zdravotná komisia (ZK)

predseda: MUDr. Marian Mózer

členovia:

 • Jana Lapinová

Odvolacia komisia (OK)

predseda: Mgr. Pavel Jánošík

členovia:

 • Vladimír Cirbus

Revízna komisia (RK)

predseda: Tibor Virág

členovia:

 • Jozef Levčík

Matričná komisia (MK)

predseda: Štefan Pastorek

členovia:

 • Ing. Ivan Šáli - tajomník