menu

Rozhodcovia

Podklady pre uzatvorenie dohôd R a DZ

V prílohách sa nachádzajú podklady na uzatvorenie dohôd R a DZ, ktorí budú delegovaní v rámci súťaží ObFZ Lučenec