menu

Kontakt

Kontaktné informácie

Predseda ObFZ

Mgr. Radoslav Čičmanec
Oblastný futbalový zväz Lučenec
Čajkovského 16
984 01 Lučenec

E-mail: predseda@obfzlc.sk

Sekretár ObFZ LC:

Štefan Pastorek
Tel /Fax: 047/432 59 81
Mobil: 0905 069 203

E-mail: obfzlc@obfzlc.sk

Športovo technická komisia (Ing. Ivan Ostrihoň)

stk@obfzlc.sk

Komisia rozhodcov (Miroslav Holas)

kr@obfzlc.sk

Disciplinárna komisia (Mgr. Stanislav Polomský)

dk@obfzlc.sk

Komisia mládeže (Ing. Ján Havran)

km@obfzlc.sk

Ostatné komisie

obfzlc@obfzlc.sk

Web: www.obfzlc.sk