menu

OBFZ LC

Výkonný výbor

Predseda ObFZ:

  • Mgr. Radoslav Čičmanec

Členovia:

  • Ing. Marcel Budáč
  • MUDr. Radovan Baník
  • Ing. Ivan Ostrihoň
  • Miroslav Holas
  • Ing. Ján Havran
  • Ing. Jozef Šuľaj

Sekretár:

  • Štefan Pastorek