menu

OBFZ LC

Výkonný výbor

Predseda ObFZ:

  • Mgr. Radoslav Čičmanec

Členovia:

  • Ing. Marcel Budáč
  • Mgr. Dušan Zdechovan
  • Vladimír Cirbus
  • Miroslav Holas
  • Ing. Jozef Šuľaj

Sekretár:

  • Štefan Pastorek