menu

Fotogaléria 2022

Osemdesiatročný jubilant z Tomášoviec

V uplynulom roku sa dožil krásneho jubilea 80 rokov MvDr. Ján Barkáč. Narodil sa 14.06.1941 a z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sme si jeho výročie pripomenuli odovzdaním plakety symbolicky až teraz, pred majstrovským zápasom V.ligy SsFZ priamo v Tomášciach. Plaketu a vecné ceny odovzdal člen VV ObFZ Lučenec p. Marcel Budáč a prezident FK Slovan Tomášovce p. Domiminik Badinka. Ocenený jubilant dlhé roky pôsobil v štruktúrach ObFZ Lučenec ako člen VV a Rady, bol predsedom DK ObFZ až do roku 2002. Ako predseda klubu sa zaslúžil o rozvoj futbalu v Tomášovciach, s ktorým dosiahol významné športové úspechy aj v najvyššej krajskej súťaži v období rokov 2001-2004. Želáme všetko najlepšie a ešte mnoho krásnych prežitých dní v kruhu rodiny a priateľov.