menu

Fotogaléria 2019

Doškoľovací seminár trénerov v Kalinove

Dňa 29.08.2019 sa v športovom areáli TJ Baník Kalinovo uskutočnil doškoľovací seminár trénerov futbalu licencií UEFA EURO B a UEFA EURO Grassroots C.

Doškoľovací seminár organizovala TMK SsFZ Banská Bystrica v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec . Doškoľovacieho seminára sa zúčastnilo 80 trénerov zo stredoslovenského a východoslovenského kraja. Odborné prednášky i praktickú časť prezentovali p. Štefaňák a p. Štrba za SsFZ Banská Bystrica. Organizačné zabezpečenie seminára mali pod dohľadom p. V. Kováč- predseda TMK SsFZ a J. Šulaj- predseda TMK ObFZ Lučenec.
Seminár prebehol na vysokej odbornej úrovni, frekventanti si mohli vypočuť a osvojiť si nové moderné metódy v oblasti tréningového procesu. Na vysokej úrovni bolo aj technické a materiálne zabezpečenie seminára, vrátane kabín na prezlečenie a hraciu plochu pre praktické ukážky, za čo sa im touto cestou chceme poďakovať.

V Kalinove 29.08.2019
Ing. Jozef Šulaj- predseda TMK Lučenec