menu

Fotogaléria 2019

Aktív klubov ObFZ - jar 2018/2019

Dňa 14. 3. 2019 sa na pôde ObFZ Lučenec konal aktív klubov. Aktív otvoril predseda ŠTK poverený riadením Mgr. Marian Jačmeník. Ten následne privítal hostí, predsedu ObFZ Lučenec - Mgr. Radoslava Čičmanca, predsedu KM – Ing. Jána Havrana, sekretára zväzu p. Pastoreka a zástupcu spoločnosti Sport video – pána Kvasňovského.
Pán Kvasňovský následne prezentoval nahrávanie videozáznamov prostredníctvom mobilného telefónu. Forma nahrávania a ukladanie nasnímaného videozáznamu by mohli pomôcť klubom, ktoré majú problém videozáznam z MFS ďalej ukladať na futbalnet, resp. sprístupniť ho odborným komisiám v prípade potreby. Uvedenú technológiu podporil aj predseda ObFZ Lučenec.
V ďalšom bode predseda ObFZ informoval zúčastnených o aktualitách z konferencie SFZ a tiež o príchode nového marketingového partnera do nášho zväzu, spoločnosti DOUBLE STAR BET. Spoločnosť bude v najbližšej sezóne reklamným a marketingovým partnerom zväzu. Predstavitelia klubov si z dotácie poskytnutej od DOUBLE STAR BET prevzali po dve zápasové lopty a po jednom reklamnom banneri spoločnosti, ktoré je potrebné umiestniť v areáli štadióna.
Aktív ďalej pokračoval pokynmi pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019.
Záverom sa všetci predstavitelia zúčastnením poďakovali za účasť a do jarnej časti zaželali veľa úspechov.