menu

Fotogaléria 2019

Zimný odborný seminár rozhodcov ObFZ Lučenec a ObFZ Rimavská Sobota

V dňoch 15. a 16.3.2019 sa uskutočnil zimný seminár rozhodcov ObFZ Lučenec, prvýkrát zorganizovaný spoločne s rozhodcami a delegátmi z ObFZ Rimavská Sobota. Seminár sa po tretí krát uskutočnil v krásnom prostredí penziónu Family v oblasti Kokava – Línia.
Na seminár sa rozhodcovia dostavili v poobedňajších hodinách, kedy začínali ubytovaním, následným otvorením seminár,a príhovorom predsedu KR ObFZ LC p. Miroslava Holasa a predsedu KR ObFZ RS p. Vladimíra Parobeka. Spoločne predstavili vzácnych hostí - pánov Borisa Marhefku (R SFZ, R FIFA) a Andreja Hrma (AR SFZ, člen KR SSFZ). Po predstavení hostí nasledoval príhovor predsedu ObFZ LC p. Radoslava Čičmanca, ktorý všetkým poprial úspešné zvládnutie zimného seminára. Po úvodných slovách prišli na rad odborné prednášky p. Marhefku, ktoré sa týkali rozlišovania sľubnej a vyloženej gólovej príležitosti a pozičného postavenia rozhodcu na hracej ploche. Po krátkej prestávke pokračoval lektorský program prednáškou, ktorá bola zameraná na držanie súpera. Na záver pridal pár slov p. Andrej Hrmo, ktorý rozhodcom ozrejmil, ako má profesionálny rozhodca fungovať jednak po tréningovej stránke, ale aj po stránke životosprávy. Po poučných prednáškach prišla na rad večera. Piatkový program bol zakončený previerkami v podobe písomných testov a videotestov UEFA. Na konci dňa si mohli rozhodcovia oddýchnuť na izbách a viesť spoločné debaty so svojimi kolegami.
Sobota začínala raňajkami. Nasledovala odborná prednáška p. Petrinca, ktorá bola zameraná na hru rukou. Po krátkej prestávke prišlo na rad vyhodnotenie písomného testu a videotestu, kde R spoznali svoje vedomostné rezervy. Program pokračoval osobitnou prednáškou pre delegátov a osobitne pre rozhodcov. Na záver seminára si R a DZ vypočuli pokyny do jarnej časti sezóny a dostali priestor na diskusiu. Seminár bol ukončený príhovormi predsedov KR oboch oblastných zväzov. Všetkým prítomným poďakovali za hladký priebeh seminára a popriali všetko dobré do odvetnej fázy súťažného ročníka 2018/2019.