menu

OBFZ LC

Komisie ObFZ

Komisia rozhodcov (KR)

predseda: Miroslav Holas

mobil: 0915 828 886

mail: kr@obfzlc.sk

mail pre zápisy: zapis@obfzlc.sk

členovia:

 • Miroslav Holas - predseda KR - vedúci obsadzovacie úseku
 • Peter Budáč - tajomník KR - Vedúci školiaceho úseku, program talent 
 • Martin Holas - člen komisie KR - člen školiaceho úseku,kontrola zápisov R
 • Roman Kalocsai - člen komisie KR - ÚDZ - vedúci školiaceho úseku DZ,hodnotenie správ DZ
 • Róbert Forrai - člen komisie KR - ÚDZ - hodnotenie správ DZ, obsadzovanie DZ

Športovo technická komisia (ŠTK)

predseda: Mgr. Dušan Zdechovan

mobil: 0905 458 919

mail: stk@obfzlc.sk

členovia:

 • Ján Fajčík - tajomník
 • Ján Marko
 • Emil Presperín
 • Mgr. Marián Jačmeník

Disciplinárna komisia (DK)

predseda: Ing. Marcel Kubinec

mobil: 0905 359 743

mail: dk@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Stanislav Polomský - tajomník
 • Ervin Menyhert
 • Ing. Ivan Janák

 


Komisia mládeže (KM)

predseda: Ing. Ján Havran

mobil: 0915 820 924

mail: km@obfzlc.sk

členovia:

 • Branislav Straško
 • Štefan Koprda

Trénersko metodická komisia (TMK)

predseda: Ing. Jozef Šulaj

mobil: 0903 531 335

mail: obfzlc@obfzlc.sk

členovia:

 • Mgr. Marián Berky
 • PaedDr. Jozef Mihály

Legislatívno - marketingová komisia (LMK)

predseda: Ing. Marcel Budáč

mobil: 0915 836 600


 

Zdravotná komisia (ZK)

predseda: MUDr. Marian Mózer

členovia:

 • Jana Lapinová

Odvolacia komisia (OK)

predseda: Mgr. Pavel Jánošík

členovia:

 • Vladimír Cirbus
 • Miroslav Sopóci

Revízna komisia (RK)

predseda: Dušan Trčan

členovia:

 • Ing. Peter Michalík
 • Jozef Levčík

Matričná komisia (MK)

predseda: Štefan Pastorek

členovia:

 • Ing. Ivan Šáli - tajomník