menu

Fotogaléria 2021

Seminár R a DZ pred sezónou 2021/2022

Dňa 30. júla sa v poobedňajších hodinách v priestoroch štadióna MŠK Novohrad v Lučenci uskutočnil letný seminár rozhodcov a delegátov Oblastného futbalového zväzu Lučenec. Po úvodných slovách predsedov komisií a členov výkonného výboru nasledovali zaujímavé prednášky a videoukážky situácií z európskych trávnikov, ktoré boli všetkými rozhodcami prediskutované. Diskusii sa nevyhli ani najnovšie zmeny pravidiel futbalu a to najmä zmeny týkajúce sa nedovolenej hry rukou. Po krátkej prestávke nasledovala spoločná analýza videí zo stretnutí nášho ObFZ Lučenec zo sezóny 2020/2021. Rozhodcovia a delegáti jednotlivé situácie prediskutovali v snahe vyvarovať sa podobným chybám do ďalších sezón. Seminár sme ukončili s pokynmi do ďalšej sezóny a s prianím si, aby bola sezóna 2021/2022 čo najlepšia a najúspešnejšia.