menu

Fotogaléria 2021

Konferencia a aktív ObFZ LC - 9.7.2021

Dňa 9. júla sa po dvoch rokoch konala riadna konferencia nášho ObFZ. Bola to posledná konferencia pred volebnou konferenciou v novembri tohto roku. Pod vedením predsedu ObFZ Radoslava Čičmanca sa na nej z pozvaných 24 delegátov s právom hlasovať zúčastnilo 17. Okrem tradičných procedurálnych bodov programu sa na konferencii volila nová volebná komisia na obdobie rokov 2021 - 2025, termín a predbežné prípravy na volebnú konferenciu. Taktiež bolo dôležitým bodom aj schválenie Stanov ObFZ Lučenec, ktoré museli byť zosúladené so Stanovami SFZ. Takisto sa konferencia zaoberala diskusnými príspevkami. Na konci konferencie bolo za veľkého potlesku pri príležitosti životných jubileí opäť ocenených niekoľko významných osobností a futbalových činovníkov z našej oblasti. Po skončení konferencie sa pod vedením šéfov ŠTK a KM, pánov Zdechovana a Havrana, konal aktív klubov pred nadchádzajúcou sezónou 2021/2022. Tu si prítomní zástupcovia klubov ešte dopresnili podrobnosti k novému ročníku, doplnili sa niektoré skutočnosti do pripravovaného rozpisu súťaží a nakoniec si popriali úspešný nasledujúci ročník.