menu

Fotogaléria 2018

Aktív klubov ObFZ - jar

Dňa 14.3.2018 sa v zasadačke ObFZ Lučenec uskutočnil aktív klubov pred jarnou časťou ročníka 2017/2018. Kluboví funkcionári boli oboznámení o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o športe, o aktuálnych informáciach vo futbalovom hnutí a o pripravenosti na odvetnú časť súťažného ročníka.