menu

Archív oznamov

Zimný odborný seminár rozhodcov ObFZ Lučenec

Zimný odborný seminár rozhodcov ObFZ Lučenec

V dňoch 9. a 10.3.2018 sa uskutočnil zimný seminár rozhodcov ObFZ Lučenec. Seminár sa konal v peknom prostredí Penziónu Family, v oblasti Kokava Línia. Penzión bol vybavený útulnými izbami, kongresovou a spoločenskou miestnosťou.

9.3.2018
Prezentácia rozhodcov a delegátov bola v časovom rozhraní 14:40- 15:15, s následným ubytovaním na izbách. Oficiálne otvorenie o 15:30 predniesol predseda KR ObFZ LC pán Miroslav Holas, ktorý privítal všetkých R a DZ na zimnom seminári úvodným slovom, programom a pokynmi a poprial im úspešné zvládnutie seminára. Po úvodných slovách nasledovala odborná prednáška pána Pavla Páchnika- lektora pravidiel futbalu z Bratislavy. Po prednáške nasledovalo odovzdávanie ocenení za dlhoročnú aktívnu činnosť rozhodcu a delegáta v ObFZ LC a vystúpenie členov výkonného výboru. Po vystúpení členov VV mali spoločnú prednášku R a DZ od prizvaného hosťa pána Páchnika. Prednáška zahŕňala pedagogické postupy riešenia kritických situácií. Po odbornej prednáške čakal rozhodcov písomný test z pravidiel futbalu. Následne sa rozhodcovia navečerali a vo večerných hodinách si ešte prednášku k popisu priestupkov pripravil pán Budáč. Na záver si mohli rozhodcovia oddýchnuť na izbách a viesť spoločné debaty so svojimi kolegami.

10.3.2018
Sobota začínala výdatnými raňajkami. Nasledovala odborná prednáška pána Páchnika, ktorá bola zameraná na zmeny a doplnky v pravidlách futbalu. Po krátkej prestávke bola rozhodcom odprezentovaná prednáška týkajúca sa Zákonu o športe, ktorú si pripravil pán Kalocsai. Posledná prednáška zimného seminára bola znovu zameraná k popisu priestupkov a na rozlišovanie medzi surovou hrou a HNS. Nasledovalo už len vyhodnotenie seminára a záverečné slová. Seminár bol zakončený obedom, po ktorom rozhodcovia cestovali domov obohatení o vedomosti a nové zážitky.