menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 19/2018-2019 16.11.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Podľa SP čl. 82/d kontumujeme MFS 15. Kola 6. Ligy FK Hrnčiarske Zalužany- FK Panické Dravce a podľa 11/2 SP priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H.Zalužany.
V zmysle SP čl.81/b odpočítavame FK Panické Dravce 3 body po ukončení súťažného ročníka. Prípad odstupujeme DK.
2. ŠTK schválila všetky výsledky stretnutí jesennej časti ročníka 2018/2019 a vyjadruje poďakovanie klubom, funkcionárom a rozhodcom za bezproblémový a regulárny priebeh jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 a zároveň oznamujeme, že začiatok jarnej časti súťažného ročnika je 23.-24.3.2019.
e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM schválila všetky výsledky stretnutí jesennej časti ročníka 2018/2019 a vyjadruje poďakovanie klubom, funkcionárom a rozhodcom za bezproblémový a regulárny priebeh jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 .
2. KM oznamuje, že koncoročný turnaj prípraviek U11 „Novohradská kopačka" sa uskutoční dňa 1.12.2018 od 9:00 hod. v ŠH SOUS Lučenec na Fándlyho ul. Turnaja sa zúčastnia nasledovné družstvá: MŠK Novohrad Lučenec, FTC Fiľakovo, Sklotatran Poltár, Baník Kalinovo, OŠK Biskupice, Iskra Hnúšťa, SBTC Salgótarján, Pásztói SK.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 55 Dezider Berky (1039578) TJ Panické Dravce
zákaz výkonu športu na 30 mesiacov nepodmienečne od 5.11.2018 do 5.5.2021 podľa DP DP 48-1c a 49-1f za inzultáciu R v MFS 14. kolo VI. liga Hrnčiarske Zalužany – TJ Panické Dravce dňa 4.11.2018.
D – 56 ŠTK a DK trestá TJ Panické Dravce odobratím 3 bodov a pokutou 200,- €, podľa DP-32, DP 48-1c, 48-4, 49-1f, 49-4 a 49-5 za inzultáciu R v MFS 14. kolo VI. liga Hrnčiarske Zalužany – TJ Panické Dravce dňa 4.11.2018.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme zástupcom FK, že na základe uznesenia VV sa v zmysle Stanov uskutoční dňa 23.11.2018 riadna konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky a program boli zaslané emailovou poštou.
2. Upozorňujeme zástupcov FK, že pridelené kredity za mládež je potrebné cez e- shop vyčerpať najneskôr do 30.11.2018. Aktuálny stav čerpania nájdete na stránke: http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                   Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 16. 11. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk