menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 15/2018-2019 19.10.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Nariaďujeme odohrať MFS 6. Ligy
12. kolo FK Kalinovo B- FK Vidiná 21.10.2018 o 14:00 hod.,
13. kola FK Mýtna- FK Kalinovo B 27.10.2018 o 14:00 hod.,
3. Žiadame opakovane FK o dôsledné plnenie ustanovení RS kap. XIII vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia a jeho nahratia na my.sportnet.online. V prípade otázok prosím kontaktovať sekretára ObFZ. Návod bol opätovne zaslaný sekretárom ObFZ.

e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať
- MFS 4. liga U15 9. kolo Cinobaňa – Lovinobaňa 20.10. (SO) o 11.30 hod.
- MFS 5. liga U19 6. kolo Hrn. Ves – Halič 30.10. (UT) o 14.00 hod.
- MFS 9.kolo U15 Biskupice – Tomášovce 21.10. (NE) o 10.30 hod.
2. KM žiada o písomné vyjadrenie FK Uhorské k nenastúpeniu na MFS 8. kolo U14 13.10.
3. KM upozorňuje na pravidelný koncoročný turnaj prípraviek U11 „Novohradská kopačka", ktorý sa uskutoční predbežne 1.12.2018.
Podrobnejšie informácie budú uverejnené v nasledovných Spravodajoch.

Rozpis zápasov
10. kolo 5. liga dorast U19 27.10.2018
Tomášovce - H. Zalužany (So) 14.00 hod.
Divín - H. Ves (So) 14.00 hod.
Halič – voľno

10. kolo 4. liga žiaci U15 27.10.2018
Lovinobaňa - Buzitka (So) 10.00 hod.
Látky - Biskupice (So) 10.00 hod.
Málinec - Vidiná (Ne) 11.30 hod
Tomášovce - Cinobaňa (Ne) 11.30 hod

10. kolo 5. liga žiaci U14 27.10.2018
St. Halič - Halič (So) 10.00 hod.
Boľkovce - Veľká n/I (So) 10.00 hod.
Utekáč - Uhorské (So) 10.30 hod.
Mýtna - Málinec „B" (So) 11.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 39 Peter Nôta (1125906) TJ Panické Dravce - 2 SP od 8.10.2018 do 31.5.2019
D – 40 Lukáš Kišvince (1222344) TJ-FK Stará Halič
1 SN od 15.10.2018 podľa DP 37-3 za ČK po 2 x ŽK
D – 41 Dávid Paľaga (1348321) TJ Slovan Halič - dorast
1 SN od 15.10.2018 podľa DP 37-3 za ČK po 2 x ŽK
D – 42 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 15.10.2018 na 1 MFS:
Kristián Košťál (1302684) TJ Panické Dravce
D – 43 DK na návrh KR trestá TJ Družstevník Mýtna pokutou 50,-€ z dôvodu nedodania správneho nosiča videozáznamu z MFS 9. kola VI. ligy TJ Družstevník Mýtna – TJ Štart Kokava nad Rimavicou zo dňa 30.9.2018 (video nebolo možné prehrať).
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1.Prerokovaný podnet FK Uhorské - (Vidiná - Uhorské) po vzhliadnutí videozáznamu sťažnosť neopodstatnená.
2. KR zaevidovala sťažnosť FK Kokava-(Mýtna - Kokava) sťažnosť nepreukázateľná z dôvodu nedodania správneho nosiča videozáznamu.
2. KR odstupuje DK ObFZ LC FK Mýtna z dôvodu nedodania správneho nosiča videozáznamu.(Video nebolo možné prehrať)
3. KR pozastavuje delegovanie R - Pivkovej do konca jesennej časti súťaže prebiehajúceho ročníka.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 
alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

 

Správy sekretariátu

SFZ ponúka vstupenky na medzištátne stretnutie Ligy národov
Slovensko – Ukrajina, dňa 16.11.2018 (piatok) o 20:45 hod. v Trnave.
Cena vstupeniek : 1. kategória ... 30,- € (pozdĺžne tribúny),
2. kategória ... 18,- € (tribúny za bránou).
Záväznú objednávku môžete zaslať e-mailom na ObFZ LC do 23.10.2018 do 15:00 hod.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 19. 10. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk