menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 08/2018-2019 31.08.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Schvaľujeme vzájomnú dohodu o odohratí MFS 7. Kola 6.ligy MO LC FK OŠK Biskupice- FK Hrnčiarska Ves v obrátenom poradí dňa 16.9. o 15:00 hod. v Hrnčiarskej Vsi.
2. Nariaďujeme odohrať MFS 6.kola 6. Ligy MO LC FK H. Ves- FK Kalinovo B dňa 8.9. o 15:30 hod.
2. Žiadame  H. Zalužany, Vidiná, Panické Dravce  o predloženie potvrdenia o vykonaní lekárskych prehliadok do 4.9.2018. 
3. Upozorňujeme FK na dôsledné dodržiavanie Rozpisu súťaží- čl.VIII- Náležitosti a minimálna vybavenosť štadióna,  čl. XII- Povinnosti usporiadajúceho klubu, ako aj čl XIII- Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia.
e-mail: stk@obfzlc.sk
 
 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM oznamuje účastníkom 5. liga „dorast“ U19 , že Slovan Vidiná odhlásila svoje družstvo zo súťaže. Vylosované družstvá s nimi budú mať v príslušnom kole voľno.
2. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:
5.liga U19, 1.kolo Divín- Tomášovce dňa 6.9.2018 o 17,00hod.
4.liga-U15, 1.kolo Vidiná- Tomášovce dňa 5.9.2018 o 16,00hod.
5.liga dorast U19 Hrn.Ves – Hrn.Zalužany 1.9. o 12.00 hod
5.liga-U14, 2.kolo S. Halič - Málinec dňa 1.9.2018 o 10,00hod. v Málinci
3. KM ruší MFS 2.kola 5.ligy U14  Boľkovce- Halič. Žiada kluby zaslať dohodu o náhradnom termíne do 05.09.2018.
4. KM predvoláva na svoje zasadnutie 5.9.2018 o 15.30 hod. zástupcov oddielov Stará Halič, Mýtna a vedúceho mužstva (Michal Nosáľ) zo stretnutia 1. kolo 5.liga U14.

Rozpis zápasov 
3. kolo 5. liga dorast U19 8.9.2018
Halič – Tomášovce     (So) 14.00 hod.
H. Zalužany  - Divín  (Ne) 12.30 hod.
H. Ves – voľno

3. kolo 4. liga žiaci U15 8.9.2018
Vidiná – Málinec     (So) 10.00 hod. 
Biskupice - Látky    (So) 10.00 hod.
Buzitka – Lovinobaňa  (Ne) 10.00 hod
Cinobaňa - Tomášovce(Ne) 10.00 hod 

3. kolo 5. liga žiaci  U14  8.9.2018
Málinec „B“-  Mýtna   (So) 10.00 hod.
Halič - St. Halič           (So) 10.00 hod.
Veľká n/I. - Boľkovce  (So) 10.00 hod.
Uhorské - Utekáč        (So) 10.00 hod. 

1. kolo Prípravka  U11  4.9.2018
Breznička- Santrio Láza   (Ut) 16.30 hod. 
Fiľakovo - Kalinovo         (Št) 16.30 hod.
H. Zalužany– Lučenec B  (Št) 16.30 hod.
Cinobaňa – Poltár            (Pi) 16.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk 
 
 

Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 12 Stanislav Jačmeník (1096663) OŠK Biskupice
1 SN od 30.8.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 13 Pavel Filčík (1020460) MŠK Podrečany – 1 SP od 30.8.2018 do 30.11.2018
 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk
 
 

Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. V riešení KR  R- Michal Nociar  MFZ- Hr.Ves-Stará Halič
2. KR žiada predložiť videozáznam z MFS Hr.Ves-Stará Halič do 04.09.2018.
3. Upozorňujeme  rozhodcov a delegátov, že Rozpis súťaží 2018/2019 v  tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.
e-mail: kr@obfzlc.sk
 
 

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme zástupcov FK,  že Rozpis súťaží 2018/2019  v  tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.
2. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 10.09.2018 o 15.30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.
 
 
Mgr. Radoslav Čičmanec-  predseda ObFZ LC          Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 31. 08. 2018
 E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk