menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 20/2017-2018 08.12.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. ŠTK oznamuje FK, že v mesiacoch január - marec 2018 sa bude organizovať tradičný Zimný pohár. Zápasy sa odohrajú na umelej tráve štadióna MŠK Novohrad Lučenec. Do turnaja sa môžu prihlásiť družstvá dospelých hrajúce 5. a 6. ligu, prípadne dorastu hrajúce 2. a 3. ligu formou elektronickej prihlášky cez ISSF najneskôr do 10. januára 2018. Štartovné je 35,- EUR, ktoré sa uhradí formou MZF za mesiac január 2018.

e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Správy sekretariátu

Adresy na čerpanie kreditov prostredníctvom eshopu: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia - osobného konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit.Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie  k nákupu za kredit https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit .
Dôrazne upozorňujeme FK, že vyčerpanie kreditov je možné najneskôr do konca roka 2017, nevyčerpané peniaze sa vracajú späť do štátneho rozpočtu.
Aktuálne čerpanie kreditov nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk 
Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290 
Termín predkladania žiadostí : do 31.1.2018 !

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                             Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 08. 12. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk