menu

Zoznam rozhodcov

Zoznam rozhodcov 2020/2021

Priezvisko a meno  Adresa  tel. číslo 

Ambróš Ján

 Pivovarská 15 Vidiná

 t.č.: 0908 393 825

Budinec Ján

 Družstevná 440 Tomášovce

 t.č.: 0903 216 765

Cibuľa Denis

Cinobaňa

t.č.: 0905 480 305 

Drugda Ján

Lučenec

t.č.: 0910 563 207

Ďuriš Pavol

 Erenburgova 36 Lučenec

 t.č.: 0908 907 609

Gerči Jaroslav

  Hlavná 106 Rapovce

 t.č.: 0940 566 560

Jačmeník Marián

 Buzitka 120

 t.č.: 0917 160 866

Jačmeník Stanislav

Buzitka

t.č.: 0911 751 615

Kojnok Jaroslav

 Fučíkova 22 Poltár

 t.č.: 0911 609 859

Kováč Martin

Lúčna 361/3 Divín

t.č.: 0950 498 200

Kováč Michal

 Osloboditeľov 4  Halič

 t.č.: 0904 356 527

Melicher Milan

Maloveská 41 Lučenec

t.č: 0903 862 574

Nagy Nikolas

Námestie Kubínyho 365/9 Lučenec

t.č.: 0907 515 085

Nociar Michal

 Slobody  730/131  Poltár

 t.č.: 0907 115 205

Olšiak Tomáš

Kanadská 262/41 Poltár

t.č.: 0915 889 283

Palica Róbert

 Šíd 20  Fiľakovo

 t.č.: 0907 037 130

Palička Peter

Lučenec

 t.č.: 0940 562 271  

Peti Ladislav

 Študenstká 20  Lučenec

 t.č.: 0907 250 973

Pivková Dominika

 Tomášovce

 t.č.: 0948 264 202

Repka Ivan

 Železničná 4  Lučenec

 t.č.: 0911 885 065

Varga Lukáš

Lučenec

t.č.: 0905 537 032

Žiak Peter

 Rúbanisko 2/68  Lučenec

 t.č.: 0903 349 747

Žingor Jaroslav

  Rúbanisko 3/29  Lučenec

 t.č.: 0907 057 860