menu

Zoznam rozhodcov

Zoznam rozhodcov 2017/2018

meno a priezvisko

ADRESA

telefón

Ambróš Ján

Vidiná, Pivovarská 15

0908393825

Budinec Ján

Tomášovce, Družstevná 440

0903216765

Ďuriš Pavol

Lučenec, Erenburgová 36

0908907609

Gerči Jaroslav

Rapovce, Hlavná 106

0940566560

Gábor Erik

Vidiná, Hviezdoslavova 16

0948051366

Felšó Zoltán

Fiľakovo, Biskupická 51

0915673462

Hedvigy Peter

Hrnčiarska Ves

0903861062

Jačmeník Marian

 Buzitka 120

0917160866

Jačmeník Stanislav

Buzitka 120

0940588208

Ksmas Dominik

České Brezovo 170

0902676284

Kojnok Jaroslav

Poltár, Fučíkova 22

0911609859

Kováč Michal

Halič, Osloboditeľov 4

0904356527

Markovič Roman ml.

Lučnec

0907074294

Melicher Milan

Lučenec, Vajanského 22

0903862574

Miklušák Martin

Halič, Záhradná 1

0902814688

Nociar Michal

Poltár, Slobody 730/131

0907115205

Nociar Branislav

Hrnčiarske Zalužany

0911335572

Novodomský Michal

Lučenec, Nám. Republiky 19

0917295314

Palica Róbert

Fiľakovo, Šíd20

0907037130

Peti Ladislav

Lučenec, Študentská 20

0907250973

Pivková Dominika

Tomášovce

0948264202

Račko Jakub

Poltár, Družby 20

0918941626

Repka Ivan

Lučenec, Železničná 4

0911885065

Súkala Dejan

Lučenec, Rúbanisko 1/26

0907969967

Šága Ján

Poltár, Poľná 738/10

0910903013

Šlichta Juraj

Cinobaňa

0949837458

Žiak Peter

Lučenec, Rúbanisko 2/68

0903349747

Žingor Jaroslav

Lučenec, Rúbanisko3/29

0907057860