menu

Zoznam rozhodcov

Zoznam rozhodcov 2011/2012

Nominačná listina rozhodcov pre súťažný ročník 2011/2012
MenoAdresaČíslo telefónu
Ambróš Ján Vidiná, Pivovarská 15 908 393 825
Berki František Rapovce, Zelená 27 944 164 067
Berki Tibor Fiľakovo, Železničná 38 907 226 706
Bozó Tibor Hajnáčka, Šurice 3 915 254 387
Dányi Arnold Lučenec, Rúbanisko II/24 908 920 800
Dobrocký Tomáš Lučenec, Adyho 32 911 147 786
Fajčík Ján Kalinovo 917 358 189
Felső Zoltán Fiľakovo, Biskupická 51 915 673 462
Gabera Ladislav Lučenec, Malinovského 6/80 915 654 607
Gombala Ján Poltár, Fučíkova 21 908 405 977
Gőrcsi Jaroslav Rapovce, Hlavná 106 910 297 965
Kelemen Ladislav Pinciná 25 902 368 166
Kelemen Peter Lučenec, Op. Továrenská 13 908 633 205
Klima Ivan Lučenec 905 770 486
Kojnok Jaroslav Poltár, Fučíkova 22 911 609 859
Kóša Lórant Šíd 281 918 391 340
Kováč Michal Lučenec, Vajanského 29 907 618 721
Krahulec Igor Sušany 281 905 530 288
Laho Miroslav Lučenec, Rúbanisko II/67 904 194 310
Lavrík Ján Lučenec, Kolonáda 9 905 759 902
Lojka Ján Mýtna 907 256 436
Melicher Milan Lučenec, Vajanského 22 903 862 574
Murín Pavol Majakovského 34 907 058 042
Nociar Michal Poltár 905 142 136
Oláh Jozef Veľké Dravce 170 944 018 354
Olšiak Pavel Adyho 30, Lučenec 918582331
Pašák Peter Veľká Ves 133 910 829 724
Pataki Pavel Jesenské 557 918 359 771
Péter Ladislav Fiľakovo 917 960 433
Peti Ladislav Lučenec, Študentská 20 907 250 973
Svoreň Pavel Podrečany, 146 918 366 564
Šmidriak Ján Cinobaňa 297 918 444 474
Urbančok Miroslav Cinobaňa 314 915 620 551
Vrábeľ Miroslav Kokava n/Rim., Štúrova 84 904 005 871
Žingor Jaroslav Lučenec, Rúbanisko III/29 907 057 860