menu

Zoznam rozhodcov

Zoznam rozhodcov 2010/2011

Nominačná listina rozhodcov pre súťažný ročník 2010/2011
MenoAdresaČíslo telefónu
Ambróš Ján Vidiná, Pivovarská 15 908 393 825
Andrášik Ľubomír Cinobaňa 295 902 326 827
Berki František Rapovce, Zelená 27 944 164 067
Berki Tibor Fiľakovo, Železničná 38 907 226 706
Dányi Arnold Lučenec, Rúbanisko II/24 908 920 800
Dobrocký Tomáš Lučenec, Adyho 32 911 147 786
Felső Zoltán Fiľakovo, Biskupická 51 915 763 462
Gabera Ladislav Lučenec, Malinovského 6/80 915 654 607
Gőrcsi Jaroslav Rapovce, Hlavná 106 910 297 965
Jakuba Samuel Lučenec, Bernolákova 5 903 439 565
Kalocsai Roman Lučenec, Cintorínska 7 905 839 784
Kancko Július Lučenec, Adyho 24 904 409 258
Kelemen Ladislav Pinciná 25 902 368 166
Kelemen Peter Lučenec, Op. Továrenská 13 908 633 205
Kojnok Jaroslav Poltár, Fučíkova 22 911 609 859
Kóša Lórant Šíd 281 918 391 340
Kováč Michal Lučenec, Vajanského 29 907 618 721
Krahulec Igor Sušany 281 905 530 288
Kudláková Daniela Lučenec, Cintorínska 5604/2 907 871 005
Laho Miroslav Lučenec, Rúbanisko II/67 904 194 310
Melicher Milan Lučenec, Vajanského 22 903 862 574
Molnár Róbert Fiľakovo, Školská 777/6 905 194 677
Oláh Jozef Veľké Dravce 170 908 608 121
Pašák Peter Veľká Ves 133 910 829 724
Pataki Pavel Jesenské 557 918 359 771
Peti Ladislav Lučenec, Študentská 20 907 250 973
Polomský Stanislav Lučenec, Adyho 32 918 448 216
Popovič Michal Lovinobaňa, Partizánska 13 915 808 212
Randis Slavomír Zlatno 8 910 574 979
Sinu Michal Zlatno 59 915 610 927
Straško Branislav ml. Veľká Ves 136 915 817 943
Svoreň Pavel Podrečany, 146 918 366 564
Šmidriak Ján Cinobaňa 297 918 444 474
Tóth Attila Čakanovce 100 905 232 561
Vlačuha František Zlatno 67 904 691 261
Vrábeľ Miroslav Kokava n/Rim., Štúrova 84 904 005 871
Žingor Jaroslav Lučenec, Rúbanisko III/29 907 057 860