menu

Zoznam rozhodcov

Zoznam rozhodcov 2008/2009

Nominačná listina rozhodcov pre súťažný ročník 2008/2009
MenoAdresaPSČČíslo telefónu
Ambróš Ján Vidiná, Pivovarská 15 985 59 908393825
Berki František Rapovce, Zelená 27 985 31 904814444
Brťka Jozef Ružiná 985 52 905339398
Bubenka Jozef Lučenec,J. Bottu 2 984 01 910602219
Felšö Zoltán Fiľakovo, 1. mája 76 986 01 915510442
Gabera Ladislav Lučenec, Malinovské 6 984 03 915654607
Goldschütter Zoltán Lučenec, III/3 984 03 908590033
Görcsi Jaroslav Rapovce, Hlavná 106 985 31 911303977
Gregor Leopold Lučenec, Rúbanisko III/24 984 03 905857983
Jačmeník Marián Buzitka 120, Šávoľ 985 41 944136536
Jačmeník Stanislav Buzitka 120, Šávoľ 985 41 907553323
Kalinák Erik Lučenec, Rúbanisko III/20 984 03 907835030
Kancko Július Lučenec, Adyho 24 984 01 915210030
Kelemen Ladislav Pinciná 25 984 01 904968989
Kmeť Michal Vidiná 985 59 949148564
Kojnok Jaroslav Poltár, Fučíkova 22 987 01 911609859
Kojnok Ľudovít Breznička 68 985 02 908306264
Kolenkáš Peter Fiľakovo,Parkova 10 986 01 918165460
Koštial Andrej Zlatno 985 04 903483423
Krokovai Alexander Lučenec,Tkáčska 90/7 984 01 915632737
Kudláková Daniela Poltár, Nová 540/24 987 01 907871005
Laho Miroslav Lučenec, Rúbanisko II/67 984 03 904194310
Lavrík Ján Lučenec, L. Svobodu 984 01 905759902
Mareček Marián Lučenec, Vajanského 22 984 01 918085513
Melicher Milan Lučenec, Vajanského 22 984 01 903562574
Molnár Róbert Fiľakovo, Školská 777/6 986 01 905194677
Očovay Tibor Rapovce, Zelená 23 985 31 908232327
Oláh Jozef V. Dravce 170 985 42 915532078
Peti Ladislav Lučenec, Študentská 20 984 01 907250973
Praženica Jaroslav Lučenec, Poľná 26 984 01 910331333
Talán Miroslav Hrn. Zalužany 70 980 12 905357513
Telek Jozef Utekáč 61 985 06 903025349
Tóth Attila Čakanovce 100 985 58 905232561
Varga Csaba Fiľakovo, Šíd 214 986 01 911564357
Žingor Jaroslav Lučenec, Rúbanisko III/29 984 03 907057860