menu

Zoznam delegátov

Zoznam delegátov 2010/2011

Nominačná listina delegátov zväzu pre súťažný ročník 2010/2011
MenoAdresaČíslo tel.
Budáč Ivan Lučenec, Adyho 8 905 468 600
Čáni Tibor Fiľakovo, Parkova 5 908 556 313
Forrai Róbert Rúbanisko II/62 908 964 172
Holas Miroslav Poltár, Fučíkova 2/11 904 582 877
Kelemen Zoltán Lučenec, Rúbanisko I/11 903 865 404
Lavrík Ján Lučenec, Kolonáda 9 905 759 902
Levčík Jozef Cinobaňa, č. 293 911 091 248
Malček Jaroslav Lučenec, Rúbanisko III 948 699 120
Ostrihoň Ivan Lučenec, Adyho 24 903 824 386
Starove Daniel Lučenec, Rúbanisko II/38 903 535 150
Straško Branislav Veľká Ves, č. 136 918 517 555
Šerfözö Ivan Rúbanisko III/17 915 810 341