menu

Materiály KR

Program semináru R a DZ 2020

Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia

13.03.2020 - Piatok:

15:30 – 16:00

Prezentácia účastníkov a ubytovanie

Forrai, Holas Martin

KR RS

16:00 – 16:30

Otvorenie seminára, vystúpenie predsedov  ObFZ LC  a ObFZ RS

Holas Miroslav

Parobek

16:30 – 17:15

Odborná prednáška

Kalocsai R.

17:15 – 17:30

Prestávka

 

17:30 – 18:15

Odborná prednáška

Čičmanec

18:15 – 19:00

Večera

 

19:00 – 19:30

Písomné testy

KR LC

KR RS

19:30 – 20:00

Video testy RAP_1

KR LC

KR RS

20:00

Osobné voľno

 

 

14.03.2020 - Sobota:

8:00 – 9:00

Raňajky

 

9:00 – 9:45

Odborná prednáška

Petrinec  

9:45 – 10:00

Prestávka

 

10:00 – 10:45

Vyhodnotenie testov a video testov

KR LC

KR RS

10:45 – 11:00

Prestávka

 

11:00 – 11:45

Pokyny pre jarnú časť,

Diskusia

Ukončenie seminára

Holas Miroslav,

KR RS

12:00 – 12:30

Obed a odubytovanie