menu

Konferencie

Konferencia ObFZ LC - 23.11.2018

Konferencia ObFZ LC - 23.11.2018

Dňa 23.11.2018 sa v priestoroch Reštaurácie Prameň uskutočnila Riadna konferencia ObFZ Lučenec. Po tradičných procedurálnych povinnostiach sa prítomní delegáti oboznámili s aktuálnymi informáciami predsedu ObFZ Radoslava Čičmanca, zobrali na vedomie aktuálnu správu o hospodárení zväzu, správu revíznej komisie a schválili návrh rozpočtu na ďalší rok. V ďalšom bode bola vyhlásená jedenástka roka a na záver boli tradične ocenení aj jubilanti. Tentokrát to boli páni Viliam DÓŠA (70 rokov), Jozef LEVČÍK (70 rokov), Pavol BÚTOR (50 rokov), Stanislav SOPÓCI (50 rokov) a Tibor HOCHHOLCZER (55 rokov).