menu

Konferencie

Konferencia ObFZ - 01.12.2017

Konferencia ObFZ - 01.12.2017

Dňa 1. decembra 2017 sa uskutoční volebná konferencia ObFZ Lučenec. Kluby prosíme, aby obratom zaslali, najneskôr do 21.11.2017 návratky s menom delegáta s právom hlasovať za Váš klub. Zároveň Vás upozorňujeme na možnosť navrhnúť svojho kandidáta na volené funkcie orgánov ObFZ Lučenec, ktorí musia byť nahlásení max. 10 dní pred konaním konferencie. Všetky materiály potrebné k volebnej konferencii nájdete v prílohe. 

Mgr. Radoslav Čičmanec, v. r. - predseda ObFZ Lučenec,

Štefan Pastorek – sekretár ObFZ Lučenec

e-mail: obfzlc@obfzlc.sk, tel.: 0905 069 203