menu

Súťažný ročník 2016/2017

Konferencia a aktív ObFZ LC - 7.7.2017

Konferencia a aktív ObFZ LC - 7.7.2017

Dňa 7.7.2017 sa v reštaurácii Prameň uskutočnila konferencia ObFZ a tiež Aktív futbalových klubov. Za účasti 19 delegátov z 24 pozvaných spoločne schválili zmeny Stanov ObFZ vyplývajúce zo zákona o športe, zvolanie volebnej konferencie na 24. november, volebný poriadok a volebnú komisiu. Predseda zväzu, p. Radoslav Čičmanec, vo svojom príhovore prítomných informoval o aktuálnych informáciach zo SFZ a SsFZ, o prerozdelení a možnosti čerpania financií určených pre mládežnícke družstvá. Najpodstatnejšou je zmena štruktúry súťaží dospelých ObFZ, kedy od súťažného ročníka 2017/2018 budú seniorské družstvá súťažiť v jednej súťaži - 6. lige. Na záver konferencie, tak ako je to už dobrým zvykom, VV ObFZ ocenil významné osobnosti, ktoré sa buď zaslúžili o rozvoj futbalu alebo svojou dlhoročnou činnosťou ho vo svojich obciach a kluboch podporovali. Boli to páni Tibor Virág, Ervín Menyhert, Igor Melicher a Vladimír Dúbravec. Po skončení konferencie ešte prebehol Aktív klubov na ktorom si prítomní dohodli štartovacie čísla do nasledujúceho ročníka. Aj konferencia aj aktív klubov prebehli v príjemnej, konštruktívnej a pracovnej atmosfére a aj tí najväčší športoví rivali si na konci podali ruky a popriali si veľa šťastia v nasledujúcej sezóne.