menu

Aktuality

Zrušenie jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020

 

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Oblastného futbalového zväzu Lučenec. Na základe Vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a partnerskými ObFZ v rámci SsFZ Výkonný výbor ObFZ Lučenec formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

1. Rušia sa všetky súťaže ObFZ Lučenec (dospelí, dorast, žiaci, prípravka) v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych a oblastných súťaží roč.2019/2020 sa anulujú
3. Z terajších oblastných súťaží pre nasledujúci ročník 2020/2021 nikto nepostúpi do regionálnych súťaží, ani z regionálnych súťaží SsFZ nikto nezostúpi.

Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ šport číslo jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom, v záujme zdravia a života. ObFZ sa však po prípadnom zmiernení opatrení vlády bude snažiť vytvoriť priestor na organizáciu minimálne futbalových podujatí v kategóriách mládeže.

S úctou

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC
Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC

V Lučenci 27. 03. 2020
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk