menu

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí

 

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021.


Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok je zverejnená na webovej stránke SFZ: https://www.futbalsfz.sk/section/3734