menu

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry ObFZ Lučenec

ObFZ Lučenec spúšťa 1.6.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry ObFZ Lučenec. Cieľom projektu je finančne podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ, ktoré nemajú možnosť (z hľadiska nesplnenia kritérií) zapojiť sa do projektov SFZ. Výzva a potrebné prílohy sú na konci tohto článku. Bližšie informácie dostanete aj na sekretariáte ObFZ.