menu

Aktuality

Úradný spravodaj ObFZ č. 28/2020-2021 05.03.2021

Oznam

VV SFZ prijal viacero dôležitých rozhodnutí – viď Komuniké zo zasadnutia 2.3.2021 na webe SFZ. Medzi nimi aj možný scenár a pravidlá dohratia pandémiou prerušených majstrovských regionálnych a oblastných súťaží ročníka 2020/2021 v prípade, že to zdravotná situácia na Slovensku umožní. (viac TU).
VV ObFZ Lučenec bude pozorne sledovať vývoj pandemickej situácie , ohľadne včas bude reagovať a informovať FK o ďaľšom postupe ohľadne rozbehnutia našich súťaží.

Trénersko-metodická komisia - predseda J. Šulaj

1. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.
2. Dňom 14.12.2020 bola spustená online Konferencia trénerov SFZ 2020, v rámci ktorej sú dostupné vopred nahraté prednášky, slúžiace k predĺženiu trénerských licencií.

Prvým krokom k úspešnému zakúpeniu jednotlivých Vami vybraných prednášok je zaregistrovanie sa na webovej stránke vzdelávanie.digital, kde si vytvoríte konto ako Tréner SFZ a v sekciách Konferencie si môžete vybrať jednotlivé prednášky, prislúchajúce Vašej trénerskej licencii. Upozorňujeme, že k predĺženiu Vašej licencie budú uznané len prednášky určené pre daný typ licencie.
Samozrejme máte možnosť zakúpiť si všetky prednášky, ale v prípade, že nebudú pre Vašu licenciu - nebudú uznané k predĺženiu. Po zakúpení a absolvovaní prednášok Vám budú Vaše aktivity v priebehu niekoľkých dní zaevidované vo Vašom konte trénera v ISSF (Vzdelávacie aktivity).
Preto Vás žiadame, aby ste elektronické žiadosti o predĺženie licencie (link k manuálu elektr. predĺženia - https://www.futbalsfz.sk/section/1366) zrealizovali až po skompletizovaní hodín potrebných na predĺženie a kontrole zaevidovania vo Vašom ISSF konte.

Link na stránku konferencie: https://vzdelavanie.digital/konferencia-trenerov-sfz-2020/ 
Link na stránku pre registráciu: https://vzdelavanie.digital/register/ 


Matričná komisia 

1.V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
2.V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby".

Správy sekretariátu

V náväznosti na aktuálne opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s COVID 19, si Vás dovoľujeme informovať, že sekretár vykonáva prácu z domu (tzv. home office).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 203 069

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC
Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC

V Lučenci 05. 03. 2021
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk