menu

Aktuality

Úradný Spravodaj ObFZ č. 22/2018-2019 07.12.2018

Komisia ZP 2019

1. Oznamuje FK, že v mesiacoch január - marec 2019 sa organizuje tradičný Zimný pohár. Zápasy sa odohrajú na umelej tráve štadióna MŠK Novohrad Lučenec. Do turnaja sa môžu prihlásiť družstvá dospelých hrajúce 5. a 6. ligu, prípadne dorastu hrajúce 2. a 3.ligu formou elektronickej prihlášky cez ISSF najneskôr do 03.januára 2019. Štartovné je 35.-EUR, ktoré sa uhradí formou MZF za mesiac január 2019.

e-mail: stk@obfzlc.sk

TMK – Ing. J. Šulaj

1. V mesiacoch august- október 2018 sa uskutočnilo školenie trénerov UEFA GRASSROOTS, licencie C, ktoré záverečnými skúškami úspešne absolvovali nasledovní tréneri: Patrik Čudovský, Alexander Kička, Peter Štefánik, Vladimír Pešič, Gabriel Horváth, Štefan Laszík, Alexander Mihályi, Eduard Smejkal, Matej Kubinec, Peter Šupina, Jozef Ďorď, Milan Nilaš, Ján Babic, Marek Číri, Pavol Illéš. Všetkým úspešným absolventom srdečne blahoželáme.

e-mail: km@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. KR oznamuje všetkým záujemcom o funkciu rozhodcu, že v mesiacoch február- marec 2019 sa uskutoční zimný seminár na získanie licencie R. Noví rozhodcovia sa môžu už v predstihu prihlásiť na dolu uvedenú emailovú adresu.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme FK , že MZF za november je potrebné uhradiť najneskôr do 14.12.2018.
Zároveň dôrazne upozorňujeme 1. FC Lovinobaňa, MŠK Podrečany, TJ Panické Dravce, OŠK Boľkovce, CŠK Cinobaňa na úhradu faktúr za september - október 2018 pod následkom disciplinárnych opatrení.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                    Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 07. 12. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk