menu

Aktuality

Úradný Spravodaj ObFZ č. 16/2020-2021 16.10.2020

ŠTK– Mgr. D. Zdechovan

1. ŠTK kontumuje MFS 10. Kola 6. ligy dospelých medzi OŠK Uhorské – TJ Slovan Halič a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OŠK Uhorské. Dôvod: hostia na zápas nevycestovali.
2. ŠTK na základe protipandemických opatrení štátnych orgánov SR s okamžitou platnosťou od 13.10.2020 prerušuje do odvolania majstrovskú súťaž dospelých riadenú ObFZ Lučenec.

e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM kontumuje MFS 6. liga U19 6. kolo ŠK Slovan Vidiná – FC Slovan Divín. Dôvod: počet hráčov hostí klesol pod 7. Výsledok 5:0 ponecháva v platnosti.
2. KM na základe protipandemických opatrení štátnych orgánov SR s okamžitou platnosťou od 12.10.2020 prerušuje do odvolania majstrovské súťaže mládeže riadené ObFZ Lučenec.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Ing. M. Kubinec

Vylúčení po 2 ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS") – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
D 48 - Tomáš Mészáros (1302542) TJ Slovan Tomášovce od 12.10.2020
D 49 - Marko Rezník (1197298) OŠK Biskupice od 12.10.2020

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS") – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:
D 50 - Adam Marko (1300444) FC Slovan Divín vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou podľa čl. 46-1a, DS 1 týždeň podľa čl. 46-2 od 12.10.2020
D 51 - Juraj Jakubove (1125972) FC Slovan Divín za HNS voči DO podľa článku 48-1c ukladá DS 4 týždne podľa článku 48-2b DP SFZ od 12.10.2020

D 52 - Peter Tomašovič (1143693) MŠK Podrečany – berie na vedomie vyjadrenie k D 44 a na základe Správy DS a vlastných zistení za HNS a vyhrážanie sa voči DO po stretnutí 10. kola 6.ligy ObFZ LC TJ Baník Ružiná – MŠK Podrečany 03.10.2020 podľa článku 48-1c ukladá DS 4 týždne podľa článku 48-2b DP SFZ od 7.10.2020 a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia D 44.

Uznesenia týkajúce sa hrubého nešportového správania divákov a ostatných oznamov v zmysle DP:
D 53 - FC Slovan Divín na základe Správy DS žiada o vyjadrenie k činnosti US v stretnutí 11. kola 6. ligy ObFZ LC FC Slovan Divín - TJ Štart Kokava nad Rimavicou dňa 11.10.2020

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ LC (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ LC v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ObFZ LC (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk

TMK - Ing. Jozef Šulaj

1. Školenie trénerov UEFA B licencie v Banskej Bystrici v termíne 21.11.2020 – 12.05.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia
2. Doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín, 17. november 2020 (utorok – štátny sviatok)– Banská Bystrica - prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

Matričná komisia - Š. Pastorek

Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si preveriť na profile hráča.


Sekretariát

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami a opatreniami Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu ku koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať, že v termíne od 15.10.2020 do 31.10.2020 bude sekretár vykonávať prácu z domu (tzv. homeoffice).
V prípade potreby volajte na mobilné číslo: 0905 069 203.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC

Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC

V Lučenci 16. 10. 2020
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk