menu

Aktuality

Stretnutie predsedov komisií rozhodcov

Stretnutie predsedov komisií rozhodcov
V piatok 12. januára sa v Martine stretli predsedovia jednotlivých oblastných komisií rozhodcov spadajúcich pod Stredoslovenský futbalový zväz. Za Oblastný futbalový zväz Lučenec do Martina cestoval predseda KR Miroslav Holas a člen KR Róbert Forrai. 
 
Hlavnou témou pracovného stretnutia bol nábor nových rozhodcov a stabilizácia počtu rozhodcov v stredokraji, ale aj na celom Slovensku. Stretnutia sa taktiež zúčastnili členovia KR SsFZ a predseda SsFZ Stanislav Neuschl, ktorý prisľúbil štartovacie balíčky a dresy pre všetkých začínajúcich rozhodcov zdarma. 
 
Preto ak máš vzťah k futbalu a chcel by si si vyskúšať funkciu rozhodcu, neváhaj a kontaktuj KR Oblastného futbalového zväzu Lučenec emailom na kr@obfzlc.sk alebo telefonicky na telefónne číslo predsedu KR ObFZ Lučenec 0915 828 886. 
 
Najbližší vstupný seminár pre začínajúcich rozhodcov plánuje KR ObFZ zorganizovať v marci. Viac informácií o činnosti ObFZ Lučenec nájdete na webe www.obfzlc.sk