menu

Aktuality

Seminár R a DZ s programom

Zimný Seminár pred jarnou časťou súťažného ročníka 2018/2019 sa uskutoční v termíne 15. -16.03.2019 v Penzióne Family, Kokava nad Rimavicou - Línia. Príchod účastníkov seminára je do 15:30 hod. s následným ubytovaním a prezentáciou do 16:00 hod. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov zápasov, aby si svoje pracovné a súkromné povinnosti zariadili tak aby sa mohli seminára zúčastniť. Zároveň oznamujeme, že účasť na seminári je podmienkou delegovania R a DZ v jarnej časti súťažného ročníka a KR neplánuje organizovať náhradný seminár.

 

P R O G R A M

 

zimného odborného seminára

rozhodcov

ObFZ Lučenec a

ObFZ Rimavská Sobota

15.03.2019

15:30 – 16:00

Prezentácia účastníkov,

ubytovanie

Bálint –RS

Holas Ma - LC

16:00 – 16:30

Otvorenie seminára, vystúpenie predsedov ObFZ LC a ObFZ RS

Holas Mi

Parobek

16:30 – 17:15

Odborná prednáška – hra rukou

Petrinec

17:15 – 17:30

Prestávka

 

17:30 – 18:00

Písomný test

KR – LC

KR - RS

18:00 – 18:30

Videotest

 

19:15 – 20:45

Vyhodnotenie testov + popis priestupkov

Petrinec

 

20:45

Osobné voľno

 

 

16.03.2019

7:00 – 8:00

Raňajky

 

8:00 – 8:45

Odborná prednáška SFZ

 

8:45 – 9:00

Prestávka

 

9:00 – 9:45

Odborná prednáška SFZ

 

9:45 – 10:00

Prestávka

 

10:00 – 10:45

Prednáška SFZ  - zvlášť DZ

                              Zvlášť R

Ostrihoň – DZ

SFZ - R

10:45 – 11:00

Prestávka

 

11:00 – 11:45

Pokyny pre jarnú časť

Vyhodnotenie osobitne

11:45 – 12:30

Spoločné ukončenie - diskusia

 

12:30 – 13:30

Obed a odubytovanie