menu

Aktuality

Rozhodcovia a delegáti z Lučeneckej oblasti sa školili dva dni

Komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Lučenec opäť organizovala licenčný seminár určený pre rozhodcov a delegátov patriacich pod ObFZ Lučenec. Seminár sa uskutočnil 15.-16. marca v Penzióne Family – Kokava Línia. Každoročným cieľom seminára je kvalitná príprava rozhodcov a delegátov na náročné zápasy v jarnej časti súťaže, overenie si vedomostí a utužovanie kolektívu a priateľstiev. Aj vďaka dobrým vzťahom môžeme byť kvalitným tímom na ihriskách ObFZ Lučenec.
Seminár sa podľa programu začal v piatok 16:30, kedy predseda KR Miroslav Holas seminár otvoril a privítal pozvaných hostí. Rozhodcom a delegátom boli sekretárom ObFZ predstavené detaily ohľadom pracovných dohôd. Niekoľko pokynov, týkajúcich sa športovo-technickej komisie a komisie mládeže, následne odprezentoval Ján Havran. Po úvodnom privítaní nasledovali dva bloky prednášok.
Prvú prednášku si pripravil pán predseda ObFZ Radoslav Čičmanec na tému kopnutie a podrazenie súpera a udeľovanie osobných trestov pri vykonaní spomínaných zákrokov. Po prvej prednáške nasledoval písomný test z pravidiel futbalu a následne spoločná večera. Druhý blok prednášok si pripravili členovia KR Filip Mózer a Martin Holas. Témou boli tentokrát súboje, sľubná a jasná gólová príležitosť a problematika zakázanej hry rukou.
V sobotu rozhodcovia a delegáti pokračovali vo vzdelávacích aktivitách. Ráno bola naplánovaná prednáška predsedu KR Miroslava Holasa, ktorý vyhodnotil 21 konkrétnych situácií z ihrísk z našej oblasti. Rozhodcovia tak mali možnosť vidieť ich vynikajúce rozhodnutia, ale aj také, z ktorých je potrebné sa v budúcnosti poučiť. Po prvej prednáške opäť nasledovali prednášky predsedu ObFZ Radoslava Čičmanca, ktorý si tentokrát pripravil viacero zaujímavých tém naprieč pravidlami futbalu.
Rozhodcovia a delegáti sa po ukončení prednášok spoločne naobedovali a zapriali si úspešnú jarnú časť súťaže. Predseda KR Miroslav Holas vyjadril s priebehom semináru spokojnosť a ocenil, že sa rozhodcovia aj delegáti pripravili na testy z pravidiel futbalu svedomito. Vyjadril presvedčenie, že sú všetci pripravení na odvetnú jarnú časť súťaže.