menu

Aktuality

Manuál a usmernenie k organizácii...

Manuál a usmernenie k organizácii...

Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho
a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19