menu

Aktuality

Aktív klubov pred jarnou časťou 2022/23 a školenie zdravotníkov

Dňa 23.3. sa v priestoroch mestského štadióna v Lučenci pod vedením predsedu ŠTK p. Dušana Zdechovana konal aktív klubov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023. Zástupcovia klubov dostali aktuálne informácie a pokyny týkajúce sa najmä zabezpečenia organizácie MFS z hľadiska organizátora. Taktiež prebehla diskusia v ktorej sa prítomní pýtali na témy súvisiace najmä s niektorými časťami rozpisu súťaží. Súčasne sa vo vedľajšej miestnosti konalo pod vedením MUDr. Mózera aj školenie zdravotníkov, na ktorom si mohli zdravotníci predĺžiť licenciu resp. noví sa mohli vyškoliť. Funkcia zdravotníka je takisto veľmi dôležitou a povinnou podmienkou pre usporiadateľský klub pri zabezpečení MFS.