menu

Aktuality

Aktív klubov ObFZ Lučenec pred súťažným ročníkom 2023/2024

Už tradične, v reštaurácii Prameň, sa pred novým súťažným ročníkom 2023/2024 stretli zástupcovia klubov ObFZ na Aktíve ObFZ pod taktovkou ŠTK. Nosnými bodmi programu boli vyhodnotenie súťažného ročníka 2023/2024, ocenenie najlepších kolektívov ale aj strelcov v jednotlivých súťažiach, pripravenosť klubov na nový ročník a schválenie nového Rozpisu ObFZ pre nastávajúcu sezónu. Zaujímavosťou pre nastávajúci ročník je fakt, že na oblastné trávniky sa vracia družstvo z Panických Draviec a tak aj tento rok bude mať súťaž dospelých 14 účastníkov. Všetkým zástupcom klubov ďakujeme za účasť a prajeme, aby sa im v nasledujúcom súťažnom ročníku darilo čo najlepšie.