Domov

Menu

Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Hľadanie

Partneri


Odkazy

ISSF PDF Tlačiť E-mail

Pretože projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) od januára 2013 vstupuje do svojej ostrej prevádzky, odporúčame klubom, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného aktívneho klubového ISSF manažera nech bezodkladne vykonajú jeho registráciu.V súvislosti so zmenami matričnej príslušnosti a zmenami v realizovaní transferovopakujeme, že každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:
• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže
• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže).

Taktiež platí zmena v spôsobe realizácie transferov tak, že transfer vybavuje a poplatok sa platí tomu zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča, podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
Ďalej upozorňujeme FK, že od 1.7.2012 sa pri transferoch a základnej registrácii vydávajú výlučne nové „plastové" Registračné preukazy, ktoré sa klubom neposielajú automaticky, ale sa objednávajú samostatne cez matriku zväzu, alebo priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF (nutné je schválenie objednávky matrikárom príslušného zväzu). Obdobne postupuje FK aj v prípade straty platnosti akéhokoľvek RP resp. ŽP. Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície. Odporúčame preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 € s DPH a cena dobierky je 3,42 € s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom. Plastový RP neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový). Dňom 1.7.2012 sa zrušila aj preregistrácia kategórie starší žiak – dorastenec. Pričom treba požiadať len o vystavenie nového RP, prihláška k registrácii hráča už nieje potrebná. Zároveň sa pre matričné účely používajú nové elektronické tlačivá (vyplnitelné formuláre). Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na stránke http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz
Dôležité videonávody „Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča”, sa nachádzajú na stránke www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html