menu

Fotogaléria 2020

Seminár rozhodcov a delegátov ObFZ pred začiatkom sezóny 2020/2021

V piatok 24.7. sa na pôde ObFZ Lučenec konal tradičný seminár rozhodcov a delegátov zväzu pred začiatkom novej sezóny. Komisia rozhodcov pripravila pre rozhodcov tradične aktuálne informácie z rozhodcovského života, novinky zo zmien pravidiel futbalu a tiež odmenila jubilantov spomedzi svojich radov. Okrúhleho výročia sa v tomto kalendárnom roku dožili Jaro Kojnok, Peťo Budáč a Marián Jačmeník. Členovia KR prítomným urobili aj videoprednášku k nedovolenej hre rukou a zmenám, týkajúcich sa práve tejto veľmi citlivej téme. Všetci rozhodcovia si prevzali aj nové vychádzkové oblečenie, v ktorom budú ObFZ reprezentovať na jednotlivých súťažných zápasoch a takisto spoločných akciách. Pôvodne plánované fyzické previerky po odporučení krajskej Komisie rozhodcov sa prekladajú na najbližší možný termín, kedy to situácia v spoločnosti umožní.
Na záver všetkým rozhodcom poprial predseda KR Miroslav Holas čo najviac pokoja v rozhodujúcich situáciách na ihrisku, čo najviac spokojných aktérov futbalových stretnutí a tým, ktorí majú ambíciu rozhodovať krajské súťaže, čo najviac chuti na sebe pracovať.