menu

Fotogaléria 2020

Letný aktív klubov ObFZ LC - 17.07.2020

Po dlho trvajúcej prestávke zapríčinenej Corona krízou prakticky na celom svete to konečne prišlo. Dňa 17.7. sa tradične v reštaurácii Prameň konal Aktív klubov pred začiatkom súťažného ročníka 2020/2021. Za takmer stopercentnej účasti bolo na programe ocenenie významných a zaslúžilých osobností ObFZ, ktoré sa v tomto roku dožili životného jubilea. Medzi ocenenými jubilantmi boli Ján Marko, Mgr. Vojtech Kováč, Ladislav Ferencz, Mgr. Pavel Jánošík, Peter Budáč a Mgr. Marián Jačmeník. Predseda ObFZ Radoslav Čičmanec im spolu s predsedom ŠTK Dušanom Zdechovanom, predsedom KM Jánom Havranom a sekretárom zväzu Štefanom Pastorekom odovzdali pamätné plakety a ďakovné listy za ich dlhoročnú či už funkcionársku, hráčsku, rozhodcovskú alebo delegátsku činnosť. Najdôležitejším bodom boli zmeny v rozpise súťaží ObFZ pre nový ročník. Tie odprezentovala ŠTK a KM, ktorých predsedovia následne oboznámili všetkých o družstvách prihlásených v jednotlivých kategóriách do nového ročníka futbalovej sezóny. V diskusii si prítomní zástupcovia klubov doladili detaily, spýtali sa na to, čo ich zaujímalo a ponúkli svoje postrehy a podnety pred začatím nového ročníka. Nakoniec všetci spoločne skonštatovali, že sa už veľmi tešia, keď ich družstvá vybehnú po dlhom čase na ihriská a budú tak môcť opäť zabávať ľudí vo svojich obciach počas tradičných víkendových futbalových odpoludní.