menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 20/2018-2019 23.11.2018

 

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. ŠTK schválila všetky výsledky stretnutí jesennej časti ročníka 2018/2019 a vyjadruje poďakovanie klubom, funkcionárom a rozhodcom za bezproblémový a regulárny priebeh jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 a zároveň oznamujeme, že začiatok jarnej časti súťažného ročníka je 23.-24.3.2019.
2. ŠTK oznamuje FK, že v mesiacoch január - marec 2019 sa bude organizovať tradičný Zimný pohár. Zápasy sa odohrajú na umelej tráve štadióna MŠK Novohrad Lučenec. Do turnaja sa môžu prihlásiť družstvá dospelých hrajúce 5. a 6. ligu, prípadne dorastu hrajúce 2. a 3.ligu formou elektronickej prihlášky cez ISSF najneskôr do 3. januára 2019. Štartovné je 35.-EUR, ktoré sa uhradí formou MZF za mesiac január 2019.
e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM schválila všetky výsledky stretnutí jesennej časti ročníka 2018/2019 a vyjadruje poďakovanie klubom, funkcionárom a rozhodcom za bezproblémový a regulárny priebeh jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 .
2. KM oznamuje, že  koncoročný turnaj prípraviek U11 „Novohradská kopačka“ sa uskutoční dňa 1.12.2018 od 9,00 hod. v ŠH SOUS Lučenec na Fándlyho ul. Turnaja sa zúčastnia nasledovné družstvá: MŠK Novohrad Lučenec, FTC Fiľakovo, Sklotatran Poltár, Baník Kalinovo, OŠK Biskupice, Iskra Hnúšťa, SBTC Salgótarján, Pásztói SK. 
e-mail: km@obfzlc.sk 
 

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme zástupcov FK, že pridelené kredity za mládež je potrebné cez e- shop vyčerpať najneskôr do 30.11.2018. Aktuálny stav čerpania nájdete  na stránke:   http://podporamladeze.futbalsfz.sk 
Do dnešného dňa ešte prostriedky nevyčerpali nasledovné FK:
Družstevník Hrnčiarska Ves   0/  531,95 EUR
Štart Kokava nad /Rim.          0/ 1063,95 EUR
OŠK Uhorské                         0/  531,95 EUR
Baník Kalinovo                      0/ 1595,85 EUR
FTC Fiľakovo                 1558/ 2127,80 EUR
Sklotatran Poltár             1783/ 2659,75 EUR
 
 
Mgr. Radoslav Čičmanec -  predseda ObFZ LC               Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 23. 11. 2018
 E-mail: obfzlc@obfzlc.sk   web: www.obfzlc.sk