menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 18/2018-2019 09.11.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. ŠTK žiada FK Slovan Hrnčiarske Zalužany o stanovisko k nedohranému MFS 14. Kola a neprístojnosti diváka domácich po stretnutí pri odchode hráčov a divákov do kabín po stretnutí . Vyjadrenie zaslať cez ISSF podaním na komisiu do 14.11.2018.

e-mail: stk@obfzlc.sk

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať:
- MFS 1. kolo 5. liga U14 Málinec – Boľkovce 10.11.2018 o 10.00 hod.
2. KM oznamuje, že koncoročný turnaj prípraviek U11 „Novohradská kopačka" sa uskutoční dňa 1.12.2018. Prosíme zainteresované FK, aby svoju účasť potvrdili telefonicky alebo emailovou poštou.
e-mail: km@obfzlc.sk

Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 51 Ján Ostrihoň (1099081) TJ Družstevník Hrnčiarska Ves
5 SN od 5.11.2018 podľa DP 49/1 b) za udretie súpera nadmernou silou
D – 52 Ján Kučera (1185974) ŠK Slovan Vidiná
1 SN od 5.11.2018 podľa DP 49/1 a) za držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti
D – 53 Patrik Čudovský (1253930) ŠK Slovan Vidiná
4 SN od 5.11.2018 podľa DP 48/1 c) za hrubú urážku R
D – 54 DK zastavuje činnosť hráčovi Dezider Berky (1039578) TJ Panické Dravce až do vyriešenia previnenia a zároveň ho žiada o vyjadrenie k priestupku, ktorého sa dopustil v MFS 14. kolo VI. liga Hrnčiarske Zalužany – TJ Panické Dravce do 20.11.2018.
DK žiada o zaslanie vyjadrenia R – Peter Budáč, AR1 – Ján Ambróš, AR2 – Ján Budinec, k incidentu inzultácie R z MFS14. kolo VI. liga Hrnčiarske Zalužany – TJ Panické Dravce do 20.11.2018.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia- Ing. Jozef Šulaj

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
Prílohy: doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška

Správy sekretariátu

1. Oznamujeme zástupcom FK, že na základe uznesenia VV sa v zmysle Stanov uskutoční dňa 23.11.2018 riadna konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky a program boli zaslané emailovou poštou.
2. Upozorňujeme zástupcov FK, že pridelené kredity za mládež je potrebné cez e- shop vyčerpať najneskôr do 30.11.2018. Aktuálny stav čerpania nájdete na stránke: http://podporamladeze.futbalsfz.sk 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC           Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 09. 11. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk