menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 14/2018-2019 12.10.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme vzájomnú dohodu a nariaďujeme odohrať MFS 11. Kola 6. Ligy  FK Vidiná- FK Uhorské 13.10. o 12:00 hod.
2. V zmysle RS kap.VI/4/17( kolidácia A a B mužstva) neschvaľujeme žiadosť FK Tomášovce o zmenu termínu stretnutia a nariaďujeme MFS FK Tomášovce - FK Kalinovo B odohrať 12.10 o 14:30.
Nariaďujeme odohrať MFS 6. Ligy 
12. kolo FK Kalinovo B- FK Vidiná 21.10 o 14 00,
13. kola FK Mýtna- FK Kalinovo B  27.10 o 14 00,
3. Žiadame  opakovane FK o dôsledné plnenie ustanovení RS kap. XIII vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia a jeho nahratia na my.sportnet.online. V prípade otázok prosím kontaktovať sekretára ObFZ. Návod bol opätovne zaslaný sekretárom ObFZ. 
4. Podľa SP čl.82/b kontumujeme MFS 9. Kola 6. Ligy FK Buzitka- FK Divín a podľa SP čl.11/2 priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Buzitka. Prípad odstupujeme DK.
e-mail: stk@obfzlc.sk
 
 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať
-          MFS 4. liga U15 9. kolo Cinobaňa – Lovinobaňa 20.10. (SO) o 11.30 hod.
-          MFS 5. liga U14 8. kolo Boľkovce – Málinec 14.10. (NE) o 10.00 hod.
-          MFS 5. liga U19 6. kolo Hrn. Ves – Halič 30.10. (UT) o 14.00 hod.

Rozpis zápasov 
9. kolo 5. liga dorast U19 20.10.
H. Ves - Tomášovce   (So) 14.00 hod.
H. Zalužany-  Halič    (Ne) 10.30 hod.
Divín – voľno

9. kolo 4. liga žiaci U15 20.10.
Biskupice - Tomášovce    (So) 10.00 hod. 
Vidiná - Látky                  (So) 14.00 hod.
Buzitka - Málinec             (Ne) 10.00 hod
Cinobaňa  - Lovinobaňa   (Ne) 11,30 hod 

9. kolo 5. liga žiaci  U14  20.10.
Veľká n/I - Utekáč          (So) 10.00 hod.
Halič - Boľkovce            (So) 10.00 hod.
St. Halič - Málinec „B“  (So) 10.30 hod.
Uhorské   - Mýtna           (So) 11.30 hod.

7. kolo Prípravka  U11  16.10.
Breznička -  Kalinovo             (Št) 16.30 hod. 
Santrio Láza  - H. Zalužany    (Št ) 16.30 hod.
Lučenec - Cinobaňa                (Pi) 16.30 hod.
Poltár - Fiľakovo                    (Pi) 16.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk 
 
 

Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 32 DK berie na vedomie vyjadrenie hráča Ján Becáni (1167890) TJ Štart Kokava n./Rim. a upúšťa od uloženia DS podľa čl. 38/1 DP.
D – 33 DK trestá Stanislav Ridzoň – lekár TJ Štart Kokava n./Rim. pokutou 25,-€ a zákazom vykonávania akejkoľvek funkcie od 1.10.2018 do 22.10.2018 podľa DP 48/1 c) za HNS – urážka R.
D – 34 Mário Máté (1302460) OŠK Biskupice
1 SN od 8.10.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
D – 35 Denis Molnár (1260760) ŠK Slovan Vidiná
1 SN od 8.10.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 36 Július Juhász (1251488) OŠK Biskupice - 1 SP do 31.5.2019
D – 37 Miroslav Trčan (1151880) OŠK Uhorské - 1 SP do 31.5.2019
D – 38 DK na návrh ŠTK trestá FC Slovan Divín pokutou 50,-€ za nenastúpenie na MFS 9. kola 6. ligy 1.FKBuzitka – FC Slovan Divín.
DK berie na vedomie email od Ján Koza – FC Slovan Divín. Hráč Pavel Štengl (1180171) FC Slovan Divín si DS odstál a môže nastúpiť v najbližšom MFS.
 Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk
 
 

Komisia rozhodcov - predseda M. Holas

1. Upozorňujeme DS na povinnosť kontroly US na MFS. Na každom stretnutí musí byť prítomná riadne reflexnými vestami, tričkami alebo inak vhodným spôsobom označená kompletná usporiadateľská služba podľa Zákona 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. Žiadame DS uviesť pravdivý údaj o počte US do správy DS.
2. KR opätovne žiada FK Mýtna doručiť videozáznam do 16.10.2018 z MFS Mýtna-Kokava hraného dňa 30.9.2018.pod následkom disciplinárnych opatrení.
3. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.10.2018 o 15:30h R-Pivkovú.
Zároveň jej pozastavuje delegovanie na MFS.
e-mail: kr@obfzlc.sk
 
 

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 17. Novembra 2018 (sobota – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 8. novembra 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com 
alebo poštou na adresu: TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
 Prílohy:   doškoľovací seminár trénerov - Banská Bystrica - prihláška
 
 
Mgr. Radoslav Čičmanec-  predseda ObFZ LC          Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 12. 10. 2018
 E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk