menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 10/2018-2019 14.09.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Schvaľujeme vzájomnú dohodu o odohratí MFS 7. Kola 6.ligy MO LC FK OŠK Biskupice- FK Hrnčiarska Ves v obrátenom poradí dňa 16.9. o 15:00 hod. v Hrnčiarskej Vsi.
2. Nariaďujeme odohrať MFS 6.kola 6. Ligy MO LC FK H. Ves- FK Kalinovo B dňa 8.9. o 15:30 hod,
2. Upozorňujeme FK na dôsledné dodržiavanie Rozpisu súťaží- čl.VIII- Náležitosti a minimálna vybavenosť štadióna, čl. XII- Povinnosti usporiadajúceho klubu, ako aj čl XIII- Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia.
3. ŠTK žiada FK o predloženie videozáznamu z MFS 6.kola 6.ligy – dospelí:
Divín- Vidiná, H. Zalužany- Buzitka, P. Dravce- Tomášovce. Nestrihaný videozáznam žiadame doručiť na sekretariát ObFZ do 18.09.2018 do 14,00hod.
e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:
4. liga U15 4.kolo Lovinobaňa – Tomášovce 16.9. o 10.00 hod
5. liga U19 9.kolo Hrnč. Zalužany – Halič 20.10. o 14.00 hod.
2. KM upozorňuje FK, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vypisovaní zápisu o stretnutí, nominácii hráčov, trénerov, HU, vedúcich družstiev a lekára(zdravotníka). Uvedené osoby je potrebné zaregistrovať cez ISSF.

Rozpis zápasov
5. kolo 5. liga dorast U19 22.9.2018
Hrnčiarska Ves - Divín (So) 14.00 hod.
H. Zalužany - Tomášovce (Ne) 12.00 hod.
Halič – voľno

5. kolo 4. liga žiaci U15 15.9.2018
Vidiná - Lovinobaňa (So) 10.00 hod.
Biskupice - Buzitka (So) 10.00 hod.
Cinobaňa - Málinec (Ne) 10.00 hod
Tomášovce - Látky (Ne) 10,00 hod

5. kolo 5. liga žiaci U14 22.9.2018
Halič - Mýtna (So) 10.00 hod.
Veľká n/I - Málinec „B" (So) 10.00 hod.
Utekáč - Boľkovce (So) 10.30 hod.
Uhorské- St. Halič (So) 12.30 hod.

3. kolo Prípravka U11 18.9.2018
Breznička - Poltár (Ut) 17.30 hod.
H. Zalužany - Fiľakovo (Št) 16.30 hod.
Cinobaňa - Kalinovo (Št) 16.30 hod.
Santrio Láza - Lučenec (Pi) 16.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 16 Ján Matuška (1174825) TJ Baník Kalinovo „B"
3 SN od 10.9.2018 podľa čl. 48/1 c) DP za HNS - urážka R
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

Chyby v zápisoch:
Žiaci Uhorské – Utekáč; R. Olšiak
- neuvedený hlavný usporiadateľ, neuvedený lekár D družstva, neuvedený výsledok konfrontácie.
Halič - Stará Halič; R. Pivková
- neuvedený výsledok konfrontácie
Dorast
Hrnčiarske Zalužany - Divín; R. Pivková
- neuvedený lekár D družstva

e-mail: kr@obfzlc.sk 

 

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme zástupcov FK, že Rozpis súťaží 2018/2019 v tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC               Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 14. 09. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk