menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 09/2018-2019 07.09.2018

 

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1. Schvaľujeme vzájomnú dohodu o odohratí MFS 7. Kola 6.ligy MO LC FK OŠK Biskupice- FK Hrnčiarska Ves v obrátenom poradí dňa 16.9. o 15 00 hod v Hrnčiarskej Vsi.
2. Nariaďujeme odohrať MFS 6.kola 6. Ligy MO LC FK H. Ves- FK Kalinovo B dňa 8.9. o 15:30 hod,
2. Upozorňujeme FK na dôsledné dodržiavanie Rozpisu súťaží- čl.VIII- Náležitosti a minimálna vybavenosť štadióna,  čl. XII- Povinnosti usporiadajúceho klubu, ako aj čl XIII- Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia.
e-mail: stk@obfzlc.sk
 
 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1.KM súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:
5.liga-U14, 3.kolo Málinec B - Mýtna dňa 9.9.2018 o 10.00hod. v Málinci
2. KM na základe zistených skutočností na svojom zasadnutí ponecháva výsledok Stará Halič – Mýtna 5. liga 1. kolo U14 žiaci dosiahnutý na HP v platnosti. S. Halič odstupuje DK.
3. KM súhlasí so vzájomnou dohodou Fiľakovo – Kalinovo prípravka U11 odohrať MFS 1. kolo 13.9. o 17.00 hod. 
 
Rozpis zápasov 
4. kolo 5. liga dorast U19 15.9.
Tomášovce -  H. Ves     (So) 14.00 hod.
Halič - H. Zalužany      (So) 14.00 hod.
Divín – voľno

4. kolo 4. liga žiaci U15 15.9.2018
Lovinobaňa  – Tomášovce      (So) 10.00 hod. 
Látky  -  Cinobaňa       (So) 10.00 hod.
Málinec – Biskupice   (Ne) 10.00 hod
Buzitka  - Vidiná        (Ne) 12,30 hod 

4. kolo 5. liga žiaci  U14  15.9.2018
St. Halič -  Veľká n/I.    (So) 10.00 hod.
Málinec „B“- Halič       (So) 10.00 hod.
Mýtna - Utekáč             (Ne) 12.30 hod.
Uhorské- Boľkovce 

2. kolo Prípravka  U11  11.9.2018
Kalinovo - Santrio Láza   (Pi) 16.30 hod. 
Lučenec B   - Breznička   (St) 16.30 hod.
Poltár - H. Zalužany         (Ut) 16.30 hod.
Fiľakovo - Cinobaňa        (Ši) 16.30 hod.
e-mail: km@obfzlc.sk 
 
 

Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 14 Peter Nôta (1125906) TJ Panické Dravce
1 SN od 3.9.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
D – 15 DK na návrh KM trestá TJ – FK Stará Halič pokutou 25 € za nešportové správanie divákov v MFS 1. kola 5. liga U14 Stará Halič – Mýtna a za neúčasť zástupcu Stará Halič na zasadnutí komisie mládeže dňa 5.9.2018.
 
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk
 
 

Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. V riešení KR-R  Jaroslav Görcsi pozastavenie delegovania na 3 MFZ. 
2. Upozorňujeme  rozhodcov a delegátov, že Rozpis súťaží 2018/2019 v  tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.
e-mail: kr@obfzlc.sk 
 
 

Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme zástupcov FK,  že Rozpis súťaží 2018/2019  v  tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.
2. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 10.09.2018 o 15,30hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.
 
 
Mgr. Radoslav Čičmanec-  predseda ObFZ LC          Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 07. 09. 2018
 E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk