menu

Spravodaje 2018-2019

Úradný Spravodaj ObFZ č. 06/2018-2019 17.08.2018

ŠTK – Ing. Ivan Ostrihoň

1.Nariaďujeme odohrať MFS 3.kolo 6. Ligy MO LC FK Baník Kalinovo B- FK Slovan Divín 18.8. o 16:00 hod.
Nariaďujeme odohrať MFS 3.kola 6. Ligy MO LC OŚK Uhorské- Sokol P.Dravce dňa 18.8. o 16:00 hod.
Nariaďujeme odohrať MFS 4.kola 6. Ligy MO LC FK Sokol P.Dravce- FK Baník Kalinovo B 25.8. o 16:00 hod.
Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať 3. kola MFS 6. Ligy MO LC Slovan Vidiná- 1.FK Buzitka 19.8. o 17:00 hod.
Schvaľujeme vzájomnú dohodu o odohratí MFS 7. Kola 6.ligy MO LC FK OŠK Biskupice- FK Hrnčiarska Ves v obrátenom poradí dňa 16.9. o 15:00 hod. v Hrnčiarskej Vsi.
2. Žiadame FK Divín, H. Zalužany, Vidiná, Panické Dravce a Biskupice o predloženie potvrdenia o vykonaní lekárskych prehliadok do 4.9.2018.
3. Upozorňujeme FK na dôsledné dodržiavanie Rozpisu súťaží- čl.VIII- Náležitosti a minimálna vybavenosť štadióna, čl. XII- Povinnosti usporiadajúceho klubu, ako aj čl XIII- Vyhotovovanie videozáznamu zo stretnutia.

e-mail: stk@obfzlc.sk

 

Komisia mládeže – Ing. J. Havran

1. KM oznamuje účastníkom 5. liga „dorast" U19:
- FK Divín odohrá svoje domáce zápasy v sobotu v ÚHČ dospelých
- FK Hrnčiarske Zalužany odohrá svoje domáce v prípade predzápasu 3 hodiny pred ÚHČ dospelých, inak v nedeľu o 10.00 hod.
2. KM pozýva na svoje zasadnutie zástupcov FK prípraviek U11 dňa 22.8. o 15.30 hod. na ObFZ LC
Program: príprava nového súťažného ročníka.

Rozpis zápasov
1. kolo 5. liga dorast U19 25.-26.8.
Halič – Hrnčiarska Ves (So) 14.00 hod.
Divín – Tomášovce (So) 16.00 hod.
H. Zalužany – Vidiná – (Ne) 13.00 hod.(predzápas dospelých)

1. kolo 4. liga žiaci U15 25.-26.8.
Vidiná - Tomášovce (So) 10.00 hod.
Biskupice – Cinobaňa (So) 10.00 hod.
Málinec– Lovinobaňa (Ne) 13.30 hod(predzápas dospelých)
Buzitka – Látky (Ne) 13.30 hod(predzápas dospelých)

1. kolo 5. liga žiaci U14 25.8.
St. Halič – Mýtna (SO) 10.00 hod.
Málinec „B" – Boľkovce (SO) 10.00 hod.
Halič – Mýtna (SO) 11.00 hod.
Veľká n/I. – Uhorské (SO) 10.00 hod.

e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – Mgr. Stanislav Polomský

D – 6 Pavel Filčík (1020460) MŠK Podrečany
4 SN od 13.8.2018 podľa čl. 48/1 c) DP za HNS - urážka R
D – 7 Jakub Ľalík (1257812) 1.FK Buzitka
3 SN od 13.8.2018 podľa čl. 49/1 a) DP za podrazenie súpera nadmernou silou
D – 8 Marek Poliak (1179035) OŠK Uhorské
1 SN od 13.8.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
D – 9 Daniel Melich (1300599) ŠK Slovan Vidiná
1 SN od 13.8.2018 podľa DP 37/3 za ČK po 2xŽK
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl.37/ 3, 5 alebo 8 DP ) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods. 1 DP ).
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda M. Holas

1. KR žiada všetkých rozhodcov a DZ, aby si vykonali povinné lekárske previerky a potvrdenie od lekára odovzdali na sekretariát ObFZ.

e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Trénersko-metodická komisia - Ing. Jozef Šulaj

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára.

 

Matričná komisia - Š.Pastorek

Článok 19 RaPP - Registračné obdobia
• Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
a. od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
• Žiadosť o registračný preukaz :
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne.


Správy sekretariátu

1. Upozorňujeme zástupcov FK, rozhodcov, delegátov, že Rozpis súťaží 2018/2019 v tlačenej forme je k dispozícií na sekretariáte ObFZ Lučenec.

 

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                 Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 17. 08. 2018
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk