menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 19/2017-2018 24.11.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I. Ostrihoň

1. ŠTK oznamuje FK, že v mesiacoch január - marec 2018 sa bude organizovať tradičný Zimný pohár. Zápasy sa odohrajú na umelej tráve štadióna MŠK Novohrad Lučenec. Do turnaja sa môžu prihlásiť družstvá dospelých hrajúce 5. a 6.ligu, prípadne dorastu hrajúce 2. a 3.ligu formou elektronickej prihlášky cez ISSF najneskôr do 10.januára 2018. Štartovné je 35.-EUR, ktoré sa uhradí formou MZF za mesiac január 2018.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM oznamuje, že dňa 10.12.2017 od 9:00 hod. sa uskutoční halový turnaj prípraviek FTC winter cup U11 v športovej hale ZŠ Farská lúka 64/A vo Fiľakove. Prihlášky zasielajte na adresu: gaspar.sebastian@gmail.com
e-mail: km@obfzlc.sk


Volebná komisia – predseda Štefan Koprda

Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 23.11.2017 prevzala došlé návratky delegátov s právom hlasovať a návrhov na volené funkcie. Na základe zoznamu aktívnych klubov v pôsobnosti ObFZ Lučenec stanovila kvórum na počet 25, s účasťou kvalifikovanej väčšiny v počte minimálne 17 delegátov s právom hlasovať.
Po prekontrolovaní návratiek potvrdzuje zoznam delegátov a návrh kandidátov na volené funkcie.
1) Predseda ObFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec
2) Členovia VV ObFZ: Ing. Ivan Ostrihoň
                                    Ing. Ján Havran
                                    MUDr. Radovan Baník
                                    Ing. Jozef Šuľaj
                                    Ing. Marcel Budáč
                                    Miroslav Holas
3) Predseda disciplinárnej komisie: Mgr. Stanislav Polomský
4) Predseda odvolacej komisie: Mgr. Pavel Jánošík
6) Predseda revíznej komisie: Dušan Trčan
7) Delegáti na konferenciu SsFZ:
- za ObFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec, Ing. Ivan Ostrihoň, Ing. Jozef Šuľaj
- za FK: Peter Imre (Novohrad Lučenec), MUDr. Radovan Baník (Sklotatran Poltár), Atilla Visnyai (FTC Fiľakovo)
8) Náhradníci:
- za ObFZ: Mgr. Pavel Jánošík
- za FK: Miroslav Sopóci (Slovan Tomášovce)
9) Delegát na konferenciu SFZ: Mgr. Radoslav Čičmanec

Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 27.11.2017 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                          Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 24. 11. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk